Fotografernas tidigare bilder

  Publicerade bilder av Åke Hansson för "Veckans Bild"

Skärsnäppa

Klicka för större bild

Gröngöling

Klicka för större bild

Bergfink

Klicka för större bild

Gransångare

Klicka för större bild

Gråhäger

Klicka för större bild

Gluttsnäppa

Klicka för större bild

Svarthätta

Klicka för större bild

Källstorp

Törnsångare

Klicka för större bild

Källstorp

Glada

Klicka för större bild

Gråhäger

Klicka för större bild

Källstorp

Törnskata

Klicka för större bild

Källstorp

Grönbena

Klicka för större bild

Getterön

Badande svala

Klicka för större bild

Rörsångare

Klicka för större bild

Källstorp

Brun Kärrhök

Klicka för större bild

Källstorp

Vattenrall

Klicka för större bild

Sävsångare

Klicka för större bild

Skrattmås mm

Klicka för större bild

Gräsand

Klicka för större bild

Källstorp

Ängspiplärka

Klicka för större bild

Källstorp

Gråhakedopping

Klicka för större bild

Gravand

Klicka för större bild

Knipa

Klicka för större bild

Herr knipa har hamnat i knipa.

Knipa

Klicka för större bild

Källstorp

Knipa

Klicka för större bild

Ängspiplärka

Klicka för större bild

Kaja

Klicka för större bild

Strömstare

Klicka för större bild

Skäggmes

Klicka för större bild

Skäggmes

Klicka för större bild

Råka

Klicka för större bild

Grönfink-Pilfink

Klicka för större bild

Bergfink

Klicka för större bild

Ägretthäger

Klicka för större bild

Källstorp

Steglits

Klicka för större bild

Vinberg

sandlöpare

Klicka för större bild

Korshamn

Häger

Klicka för större bild

Källstorp

Gluttsnäppa

Klicka för större bild

Trönninge ängar

Ärtsångare

Klicka för större bild

Enkelbeckasin

Klicka för större bild

Getterön

Sädesärla

Klicka för större bild

Bad pool i Vinberg

Glada

Klicka för större bild

Rödstjärt

Klicka för större bild

Törnsångare

Klicka för större bild

källstorp

Stare

Klicka för större bild

Sävsparv

Klicka för större bild

Trönninge ängar

Rödbena

Klicka för större bild

Trönninge ängar

Rörsångare

Klicka för större bild

Trönninge ängar

Gulsparv

Klicka för större bild

Vinbergsmotet

Mindre strandpipare

Klicka för större bild

Källstorp

Mindre hackspett

Klicka för större bild

Vinberg

Stare

Klicka för större bild

Lövsångare

Klicka för större bild

Larssons våtmark

Storspov

Klicka för större bild

Trönninge ängar

Gransångare

Klicka för större bild

Källstorp

Ejder

Klicka för större bild

Glommen

Skedand

Klicka för större bild

Källstorp

Salskrake

Klicka för större bild

Ljungsjön

Ejder

Klicka för större bild

Glommen

Lärka

Klicka för större bild

Korshamn

Strömstare

Klicka för större bild

Sångsvanar

Klicka för större bild

Munkagård

Ormvråk

Klicka för större bild

Domherre

Klicka för större bild

Källstorps matningsstation

Koltrast

Klicka för större bild

Sidensvans

Klicka för större bild

Vinberg

Havsörn

Klicka för större bild

Getterön

Storskrake

Klicka för större bild

Laxbron

Grönsiska

Klicka för större bild

Gruebäcken

Gråsiska

Klicka för större bild

Sidensvans

Klicka för större bild

Bofink

Klicka för större bild

Källstorp

Sidensvans

Klicka för större bild

Vinberg

Bergfink

Klicka för större bild

Bergand

Klicka för större bild

Reningsverket i Halmstad

Strömstare

Klicka för större bild

Hertingforsen

Nötväcka

Klicka för större bild

Grönfink

Klicka för större bild

Sångsvan

Klicka för större bild

Källstorp

Pilfink

Klicka för större bild

Varfågel

Klicka för större bild

Källstorp

Stare

Klicka för större bild

Kärrsnäpporna

Klicka för större bild

kärrsnäpporna och brushane, Korshamn

Myrspov

Klicka för större bild

Korshamn

Häger

Klicka för större bild

Källstorp

Gulärla

Klicka för större bild

Källstorp

GRa

Klicka för större bild

juvenil , Korshamn

enkelbeckasiner

Klicka för större bild

Trönninge ängar

Gluttsnäppa

Klicka för större bild

Getterön

sko

Klicka för större bild

Getterön

Ängspiplärka

Klicka för större bild

Korshamn

Vattenrall

Klicka för större bild

Getterön

Gråhakedopping

Klicka för större bild

Lövsångare

Klicka för större bild

Grönbena o skogssnäppa

Klicka för större bild

Steglits

Klicka för större bild

Källstorp

Sävsångare

Klicka för större bild

Källstorp

Skogsnäppa

Klicka för större bild

Trönninge ängar

Backsvala

Klicka för större bild

Rödbena

Klicka för större bild

Trönninge ängar

Näktergal

Klicka för större bild

Källstorp

Hämpling

Klicka för större bild

Lövstaviken

Roskarl

Klicka för större bild

Korshamn

Knipa

Klicka för större bild

Trönninge ängar.

Sävsparv

Klicka för större bild

Källstorp

Järnsparv

Klicka för större bild

Gärdsmyg

Klicka för större bild

Vallarna

Bofink

Klicka för större bild

Vinberg

Lärka

Klicka för större bild

Morups Tånge

Kanadagås

Klicka för större bild

Källstorp

Gulsparv

Klicka för större bild

Turkduva

Klicka för större bild

Kaja

Klicka för större bild

Kricka

Klicka för större bild

Halmstads reningsverk

Koltrast

Klicka för större bild

Gråsiska

Klicka för större bild

Grönsiska

Klicka för större bild

Källstorps fågelmatning

Bergfink och Grönsiska

Klicka för större bild

Källstorps fågelmatning

Stenknäck

Klicka för större bild

Rödhake

Klicka för större bild

Koltrast

Klicka för större bild

Större hackspett

Klicka för större bild

Vinberg

Talgoxe

Klicka för större bild

Pilfink och Grönfink

Klicka för större bild

Blåmes

Klicka för större bild

Vinberg

Rödhake

Klicka för större bild

Vinberg

Grönfink

Klicka för större bild

Storskrake

Klicka för större bild

Trönninge ängar

Vattenrall

Klicka för större bild

5/10 Getterön

Häger

Klicka för större bild

Getterön

Skäggmes

Klicka för större bild

Getterön

Havsörn

Klicka för större bild

Källstorp

Svartsnäppa

Klicka för större bild

Trönninge ängar 3/9

Grågås

Klicka för större bild

Trönninge ängar 3/9

Rödstjärt

Klicka för större bild

Vinbgerg

Kustsnäppa

Klicka för större bild

24/7 Korshamn

Kärrsnäppor

Klicka för större bild

Morups Tånge

Gråhakedopping

Klicka för större bild

Källstorp med sin kvarvarande unge

Grå flugsnappare

Klicka för större bild

Gråsparv

Klicka för större bild

Vinberg

Ringand

Klicka för större bild

Källstorp

Sånglärka

Klicka för större bild

Korshamn 5/6

Kustpipare

Klicka för större bild

Backsvala

Klicka för större bild

Källstorp 22/5

Skäggdopping

Klicka för större bild

Källstorp 20150507

Svartvit flugsnappare

Klicka för större bild

Vinberg 2015-05-02

Hämpling

Klicka för större bild

Morups Tånge 20 april

Skedand

Klicka för större bild

Källstorp

Gråhakedopping

Klicka för större bild

Källstorp

Skärfäcka

Klicka för större bild

Trönninge ängar

Bofink

Klicka för större bild

Gråsparv och pilfink

Klicka för större bild

20/3 Vinberg

Grönfink och en talgoxe

Klicka för större bild

Sidensvans

Klicka för större bild

23/1 Vinberg

Entita

Klicka för större bild

11/1 Vinberg

Blåmes

Klicka för större bild

27/12 i Vinberg

Havsörn

Klicka för större bild

Getterön

Havsörn

Klicka för större bild

Talgoxe

Klicka för större bild

Vinberg

Strömstare

Klicka för större bild

Gruebäck 2014-11111.

Bergfink

Klicka för större bild

Fågelmatning

Klicka för större bild

Pilfink

Klicka för större bild

Rörhöna

Klicka för större bild

5 september Getterön

svartsnäppa

Klicka för större bild

25/8 vid lilla fotogömslet på Getterön.

Törnskata

Klicka för större bild

Vinberg 5 augusti

Småfläckig sumphöna

Klicka för större bild

Getterön 2014-08-09

Skata

Klicka för större bild

Satte bara ut en <br>plastlåda med vatten i och det uppskattades i värmen.<br>19/7

Rödstjärt

Klicka för större bild

Den juvenila rödstjärt finns i min trädgård i Vinberg, bilden tagen den 16/7

Skärfläcka

Klicka för större bild

Trönninge ängar den 14/7

Gök

Klicka för större bild

Källstorp den 26 juni

Näktergal

Klicka för större bild

Källstorp den 26 juni

Brushane

Klicka för större bild

Trönninge Ängar 2014-06-15

Törnsångare

Klicka för större bild

30/5 – 2014 i Vinberg

Vitvingad tärna

Klicka för större bild

Trönninge ängar 17/5

Vitvingad tärna

Klicka för större bild

Källstorp 17/5

Häger

Klicka för större bild

Källstorp 10/5

Sävsparv

Klicka för större bild

Källstorp 10/5

Sothöna

Klicka för större bild

Källstorp 10/5

Grönbena

Klicka för större bild

Källstorp 10/5

Årta

Klicka för större bild

2/5 Källstorp

Gråhakedopping

Klicka för större bild

Källstorp 27/4

Skedand

Klicka för större bild

Källstorp 2014-04-27

Vigg

Klicka för större bild

Trönninge ängar 19/4

Forsärla

Klicka för större bild

Sumpafallen fredagen den 28/3

Stare

Klicka för större bild

Vigg

Klicka för större bild

Källstorp 2/3 2014

Kanadagås

Klicka för större bild

Källstorp 2/3 2014

Havsörn

Klicka för större bild

Getterön den 14/2 ung havsörn

Sidensvans

Klicka för större bild

Skrea strand 2014-01-13

Grönsiska

Klicka för större bild

Matningsstationen vid Källstorp 2014-01-13

Stjärtmes

Klicka för större bild

Matningsstationen vid Källstorp 2014-01-18

Strömstare

Klicka för större bild

2014-01-05 Gruebäcken

Havsörn

Klicka för större bild

Havsörn Getterön 2013-11-28

Större hackspett

Klicka för större bild

Källstorps fågelmatning 2013-11-24

Storskarv

Klicka för större bild

2/11 vid Ljungsjön

Spillkråka

Klicka för större bild

2/11 vid Ljungsjön

Pilfink

Klicka för större bild

Gråsparv

Klicka för större bild

Bergfink

Klicka för större bild

4/10 vid Källstorps matningsstation

Tornfalk

Klicka för större bild

Källstorp

Pilgrimsfalk

Klicka för större bild

Getterön

Tornfalk

Klicka för större bild

Källstorp

Hussvala ?

Klicka för större bild

Fotograferad vid Vinberg förra veckan

Nötväcka

Klicka för större bild

2 mars i Vinberg

Björktrast

Klicka för större bild

Vinberg

Mindre hackspett

Klicka för större bild

9/12 vid Källstorps matningsstation

Småskrake

Klicka för större bild

Bilden tagen på morgonen vid ett blåsigt Trönninge ängar den 15/9 2012

Gök juvenil

Cuculus canorus

Klicka för större bild

Bilden tagen vid Källstorps gömsle på morgonen den 12/8 2012.