Fotografernas tidigare bilder

  Publicerade bilder av Mats Dahlbom för "Veckans Bild"

Tallbit

Klicka för större bild

Tack Dennis och Tommy för hjälp att hitta fåglarna!

Ormvråk

Klicka för större bild

Källstorp

Storskarv

Klicka för större bild

Arvidstorp

Sandlöpare

Klicka för större bild

Korshamn

Gråhäger Ägretthäger

Klicka för större bild

Källstorp

Enkelbeckasin

Klicka för större bild

Getterön

Gråhäger

Klicka för större bild

Källstorp

Kustsnäppa

Klicka för större bild

Vassvik

Sävsångare

Klicka för större bild

Källstorp

Stare

Klicka för större bild

Småtärna

Klicka för större bild

Morups tånge

Storskake

Klicka för större bild

Ätrafors

Skärfläcka

Klicka för större bild

Munkagårdsfloen

Havstrut

Klicka för större bild

Ibland är livet grymt!

Årta

Klicka för större bild

Havsörn och gravand

Klicka för större bild

Gravand som mobbar örnen vid Källstorp

Storspov

Klicka för större bild

Ängspiplärka

Klicka för större bild

Gråhakedopping

Klicka för större bild

Reningsdammarna i Lund

Ängspiplärka

Klicka för större bild

Gråhäger

Klicka för större bild

Källstorp

Skärsnäppa

Klicka för större bild

Småskrake

Klicka för större bild

Glomsten

Snösparv

Klicka för större bild

Strömstare

Klicka för större bild

Härfågel

Klicka för större bild

Härfågel i Boberg

Havsörn

Klicka för större bild

Örnmatningen igång på Getterön

Havssula

Klicka för större bild

Glommens sten

Kungsfasan

Klicka för större bild

Kungsfasan. Den heter egentligen Syrmaticus reevesii eller Reeves’s phesant på originalspråket (dvs den engelske upptäckaren, inte fågelns) och hör hemma i Kina. <br>Om det var Reeves som hittade den i Kina, så var det Dennis Andersson som hittade den på Hjuleberg.

Rödspov islandica

Klicka för större bild

Getterön

Ägretthäger

Klicka för större bild

Källstorp

Gråhäger

Klicka för större bild

Gråhäger fiskar i Källstorp

Pilgrimsfalk

Klicka för större bild

Källstorp

Gråhäger

Klicka för större bild

Fiskar i Källstorp

Tornfalk

Klicka för större bild

Fiskgjuse

Klicka för större bild

Källstorp

Havsörn och brun kärrhök

Klicka för större bild

Källstorp

Fjällpipare

Klicka för större bild

Vassvik

Fiskgjuse

Klicka för större bild

Källstorp

Skedstork

Klicka för större bild

Getterön

Strandskata

Klicka för större bild

Spritrakan

Sävsångare

Klicka för större bild

Ljungpipare

Klicka för större bild

Vombs ängar

Svarttärna Fisktärna

Klicka för större bild

Krankesjön

Gök

Klicka för större bild

Gök

Klicka för större bild

Storskrake

Klicka för större bild

Påarp

Skrattmås

Klicka för större bild

Kentsk tärna

Klicka för större bild

Glomsten

Knipa

Klicka för större bild

Knipa

Klicka för större bild

Fru knipa är inte i knipa

Stare

Klicka för större bild

Vem sa’ att staren var svart?

Påskfink

Pyrrhula paschae

Klicka för större bild

Storskarv

Klicka för större bild

Helt fantastiskt vilka stora saker som slinker ner...

Tornfalk

Klicka för större bild

Glommenvägen

Råka

Klicka för större bild

Vårkänslor!

Knipa

Klicka för större bild

Hertingforsen

Skäggdopping

Klicka för större bild

Stjärtmes

Klicka för större bild

Kungsfiskare

Klicka för större bild

Trädkrypare

Klicka för större bild

Skäggmes

Klicka för större bild

Strömstare

Klicka för större bild

Ägretthäger

Klicka för större bild

Källstorp

Sparvhök / Brushane

Klicka för större bild

Sparvhök

Klicka för större bild

Källstorp

Gråhäger

Klicka för större bild

Brun kärrhök

Klicka för större bild

En av de tre kärrhökungar som bråkat med varandra i Källstorp den senaste veckan.

Smådopping

Klicka för större bild

Sannarp

Havsula

Klicka för större bild

Glumsten

Storlom

Klicka för större bild

Smådopping

Klicka för större bild

Rödbena

Klicka för större bild

Larssons våtmark

Ladusvala

Klicka för större bild

Säv

Klicka för större bild

Nötväcka

Klicka för större bild

Full pott!

Sothöna

Klicka för större bild

Brushane

Klicka för större bild

Källstorp

Snatterand

Klicka för större bild

Trönning ängar

Småskrake

Klicka för större bild

Boberg

Ejder

Klicka för större bild

Gräsand

Klicka för större bild

Hökuggla

Klicka för större bild

Hökuggla

Klicka för större bild

Tjäder

Klicka för större bild

Havsörn

Klicka för större bild

montage

Berguv

Klicka för större bild

Strömstare

Klicka för större bild

Stenfalk

Klicka för större bild

Källstorp

Ägretthäger

Klicka för större bild

Släkten är värst

Kärrsnäppa

Klicka för större bild

Morups Tånge

Brun kärrhök

Klicka för större bild

Vinberg

Ladusvala

Klicka för större bild

Knipa sothöna

Klicka för större bild

Källstorp

Gråhakedopping

Klicka för större bild

Källstorp

Skedand

Klicka för större bild

Källstorp

Kattuggla

Klicka för större bild

Övervakar Thomas Anderssons ringmärkning av ungarna

Brun kärrhök

Klicka för större bild

Jorduggla

Klicka för större bild

Lövstaviken

Skärfäcka

Klicka för större bild

Forsärla

Klicka för större bild

Uddaveka

Snösparv

Klicka för större bild

Morups Tånge

Tornfalk

Klicka för större bild

Havsörn

Klicka för större bild

Svårt att landa på hal is

Knölsvan

Klicka för större bild

Ängspiplärka

Klicka för större bild

Gimsholmen

Skäggmes

Klicka för större bild

Getterön

Småskrake

Klicka för större bild

Småskrake i “Röda havet” nedanför silorna.

Knipa

Klicka för större bild

Laxbron

Havsörn

Klicka för större bild

Kan man inte ens få äta i fred!

Rödhake

Klicka för större bild

Ormvråk

Klicka för större bild

Gödastorp

Storskarv

Klicka för större bild

Laxbron

Havsörn

Klicka för större bild

Getterön

Skäggmes

Klicka för större bild

Källstorp

Duvhök

Klicka för större bild

Källstorp

Grönfink

Klicka för större bild

Spritrakan

Brushane

Klicka för större bild

Myrspov

Klicka för större bild

Lärkfalk

Klicka för större bild

Grönbena

Klicka för större bild

Ladusvala

Klicka för större bild

The Swallow Siblings’ Show

Ladusvala

Klicka för större bild

Felsorterad !

Backsvala

Klicka för större bild

jordhögarna vid kommunens förråd vid Källstorp

Storlom

Klicka för större bild

Fegen

Drillsnäppa

Klicka för större bild

Storlom

Klicka för större bild

Fegen

Gråhakedopping

Klicka för större bild

Källstorp

Tornfalk

Klicka för större bild

Oönskat besök

Kaja

Klicka för större bild

Källstorp

Gravand

Klicka för större bild

Sothöna

Klicka för större bild

Källstorp

Skrattmås

Klicka för större bild

Getterön

Backsvala

Klicka för större bild

Skrattmås

Klicka för större bild

Källstorp

Tornfalk

Klicka för större bild

Kärrstorp V

Grågås, kanadagås.

Klicka för större bild

Kärrstorp V. Släkten är värst!

Gråhakedopping

Klicka för större bild

Källstorp

Sothöna

Klicka för större bild

Källstorp

Svärta

Klicka för större bild

Hamnbassängen Glommen

Gråtrut

Klicka för större bild

Ibland tar vi på oss mer än vad vi orkar med

Salskrake

Klicka för större bild

Stjärtmes

Klicka för större bild

Källstorp väst

Kricka

Klicka för större bild

Källstorp väst

Sångsvan

Klicka för större bild

Munkagårdsfloen

Pigrimmsfalk

Klicka för större bild

Falkenbergs hamn

Tjäder

Klicka för större bild

Okome

Sångsvan

Klicka för större bild

Ett sångsvanpar gör high-five efter att ha jagat bort en knölsvan.

Storskarv

Klicka för större bild

Trädkrypare

Klicka för större bild

Hjuleberg

Anka

Klicka för större bild

Svensk blå anka.<br>Detta är ju en förrymd tamanka som nu umgås med gräsänderna vid Vallarna

Mandarinand

Klicka för större bild

Båtklubben Fbg

Bändelkorsnäbb

Klicka för större bild

Knipa

Klicka för större bild

Större hackspett

Klicka för större bild

Källstorp

Havsörn

Klicka för större bild

Strömstare

Klicka för större bild

Sångsvan

Klicka för större bild

Havsörn

Klicka för större bild

Örnakrobatik / Getterön

Svartmes

Klicka för större bild

Tornfalk

Klicka för större bild

Tornfalk med sork mobbas av kaja. Stomma kulle

Knölsvan

Klicka för större bild

Råkurr i svansjön. Källstorp

Grå häger

Klicka för större bild

Källstorp

Blå kärrhök

Klicka för större bild

Källstorp

Röd glada

Klicka för större bild

Gödastorp <br>Juvernil fågel

Tranor

Klicka för större bild

Flygande tranor ur ett annorlunda perspektiv

Brun kärrhök

Klicka för större bild

Källstorps våtmarker 2014-09-27<br>Troligen syskon 1K

Storskarv

Klicka för större bild

Tornfalk

Klicka för större bild

Tornfalk

Klicka för större bild

Tornfalk med morgonens fångst.<br>2014-08-22 Källstorp väst<br>