Fotografernas tidigare bilder

  Publicerade bilder av Thomas Andersson för "Veckans Bild"

Pilgrimsfalk

Klicka för större bild

Storskarv

Klicka för större bild

Duvhök

Klicka för större bild

Nötskrika

Klicka för större bild

Havsörn

Klicka för större bild

Glada

Klicka för större bild

Gulbena

Klicka för större bild

Spovsnäppa

Klicka för större bild

Fiskgjuse

Klicka för större bild

Pilgrimsfalk

Klicka för större bild

Pigrimmsfalk

Klicka för större bild

Ormvråk och kråka

Klicka för större bild

Skata

Klicka för större bild

Ormvråk och skata

Klicka för större bild

Talgoxe

Klicka för större bild

Stjärtmes

Klicka för större bild

Smålom

Klicka för större bild

Tjäder

Klicka för större bild

Ormvråk

Klicka för större bild

Blåmes

Klicka för större bild

Havsula

Klicka för större bild

Nattskärra

Klicka för större bild

Kärrsnäppor och myrsnäppor

Klicka för större bild

Sångsvan

Klicka för större bild

Munkagård

Korp

Klicka för större bild

Tordmule

Klicka för större bild

Kustsnäppa

Klicka för större bild

Småtärna

Klicka för större bild

Glada

Klicka för större bild

Orre

Klicka för större bild

Rödhake

Klicka för större bild

Gråtrut

Klicka för större bild

Ormvråk

Klicka för större bild

Havsörn

Klicka för större bild

Grå häger

Klicka för större bild

Grågås

Klicka för större bild

Järnsparv

Klicka för större bild

Småskrake

Klicka för större bild

Fiskmås

Klicka för större bild

Ärtsångare

Klicka för större bild

Större strandpipare

Klicka för större bild

Pilgrimsfalk

Klicka för större bild

Småtärna

Klicka för större bild

Gravand

Klicka för större bild

Grågås

Klicka för större bild

Knölsvan

Klicka för större bild

Morups Tånge

Omrvråk

Klicka för större bild

Skedand

Klicka för större bild

Trönninge ängar

Taltrast

Klicka för större bild

Taltrast unge

Fiskgjuse

Klicka för större bild

Fiskmås

Klicka för större bild

Skärfläcka

Klicka för större bild

Skärfläcka

Kässnäppa

Klicka för större bild

Silvertärna

Klicka för större bild

Knölsvan och knubbsäl

Klicka för större bild

Korp

Klicka för större bild

Sångsvan

Klicka för större bild

Storspov

Klicka för större bild

En storspov fotad vid kusten, några av dem stannar kvar tros vintervädret

Häger

.

Klicka för större bild

Rödhake

.

Klicka för större bild

Kustnäppa

Klicka för större bild

Lövsångare

Klicka för större bild

Skärfläcka

Klicka för större bild

Gråtrut

Klicka för större bild

Sandlöpare

Klicka för större bild

Havstrut

Klicka för större bild

Fiskmås

Klicka för större bild

Silvertärna

.

Klicka för större bild

Skörfläcka

Klicka för större bild

Smålom

.

Klicka för större bild

Knölsvan

Klicka för större bild

Gråtrut

.

Klicka för större bild

Småtärna

Klicka för större bild

Tretåig mås

Klicka för större bild

Fiskmås

Klicka för större bild

Ormvråk

Klicka för större bild