Tröingeberg - 2017-02-13

Välgjorda holkar till stare, mes, rödstjärt och flugsnappare med tätade skarvar och tjärpapp
på taket för extra hållbarhet gör min granne Åke. Tycker att fåglar förtjänar en torr häckningsplats!
Ring 070-337 8461

Eva Svensson - 2017-02-13