Fegen - 2019-03-02

Alf Persson fikar efter utförd uppgift!

Under lördagen 2/3 så byggdes ett nytt fiskgjusebo i Övre Backa då det gamla trädet dött. Det är stor risk att tallen stryker med vid en storm och det är inte längre tillrådligt att klättra upp i vid ringmärkningen i juni. Det nya boet ligger ca 30 meter längre ut på udden och vi hoppas att detta "reservbo" kommer att användas i framtiden. Nämnas kan att de var lite läskigt att stundtals paddla genom is med kanadensaren men det gick bra. Byggare för dagen var Thomas Andersson, Göran Johansson och Alf Persson. Under våren sommaren hoppas vi kunna bygga fler bon på lite mer avskilda platser.

Göran Johansson - 2019-03-02