FOF är en ideell förening som vänder sig till alla fågelintresserade. Du som blivit nyfiken och vill veta mer om fåglar eller du som redan är en inbiten fågelskådare – alla är välkomna till oss!

Vi arbetar också med fågelskydd i olika former.

Tycker du att det verkar spännande med fåglar?

 • Vi håller kurser i samarbete med Studiefrämjandet för såväl nybörjare som mer erfarna fågelskådare.

 • Vi anordnar exkursioner inom kommunen och till t ex Öland och Skåne.

 • Vi arrangerar innemöten med bildvisningar och föredrag.

 • Vi ger ut en årsskrift där föreningens medlemmar bidrar med artiklar och foton och där fågelåret sammanfattas.

 Tycker du det är viktigt att värna om fåglarna och deras miljö?

 • Vi arbetar med fågelskydd och inventeringar. Det kan handla om skydd av viktiga häckningsbiotoper eller områden för rastande flyttfåglar.
  Det kan vara att åter- skapa eller skapa nya våtmarker, som i Källstorp.
  Det kan innebära inventering av sårbara arter, t ex fältpiplärka eller mindre hackspett.

 • Du kan bidra aktivt till denna verksamhet genom att bli medlem i FOF.

 • Som medlem i FOF blir du automatisk medlem i Hallands Ornitologiska Förening (HallOF) och stöder därmed fågelskyddsarbetet i Halland.
Vid adressbyte kontakta styrelsen.