Fågellokaler vid Hallandskusten

 

 

Strandängar

Långa sträckor av Hallandskusten kantas av vidsträckta, betade strandängar. Kreaturens bete är en förutsättning för strandängarnas fågelliv. Betet håller vegetationen nere och i djurens spillning lever många matnyttiga insekter. Till strandängens fågelarter hör gulärla, rödbena och tofsvipa. På de finaste strandängarna häckar även sydlig kärrsnäppa.

Havsstrandängar översvämmas tidvis av salt havsvatten vilket ställer särskilda krav på växterna. Många växter har köttiga och saftiga blad vilket är en anpassning för att kunna överleva i denna miljö. Några av strändernas mest salttåliga växter är saltört, saltmålla och glasört.

 

Tångvallar och gyttjebankar

Längs de grunda stränderna kan många häckande och rastande fåglar finna föda. I den mjuka gyttjan lever maskar, musslor och andra smådjur. I tångvallarna lever kräftdjur och mängder av insekter.

Vid detta dukade smörgåsbord stannar stora mängder med flyttande vadare för att fylla på energireserverna. Under april–maj ses flockar med arktiska vadare på väg till sina häckplatser i norr. Redan i juli börjar många fåglar vända tillbaka och det sydvändande vadaresträcket pågår ända till början av oktober.

Bland vadarna är kärrsnäppa vanligast, ibland med hundratalet fåglar i flockarna. Andra arter som ofta ses är mosnäppa, småsnäppa, sandlöpare, roskarl, kustsnäppa, spovsnäppa, ljungpipare, kustpipare m. fl.

 

Revlar

Vid revlarna utanför stranden söker gravand och strandskata föda. I det grunda och uppvärmda vattnet finns gott om småkrabbor, musslor och maskar. Kentsk tärna, småtärna, fisktärna och silvertärna vilar gärna ut på revlarna efter fisketurer längre ut till havs.

Havet

Över havet pågår fågelsträck året om. Ejder och andra änder kommer tillsammans i större flockar medan lommar och havsfåglar flyger en och en eller i smågrupper.

På våren är ejdersträcket söderut (!) fantastiskt, med flera tusen ejdrar en bra dag. Praktejder är en sällsynt gäst som någon gång siktas i flockarna

 

© Text och form: Jonas Stenström. Naturcentrum AB,

Stenungsund. 0303-69455. Akvareller: Nils Forshed.

Framställd på uppdrag av Länsstyrelsen Halland med finansiering från Naturvårdsverket och EU´s Interreg IIC Nordsjöprogrammet.

Länsstyrelsens projektledare: Per Magnus Åhrén.

Mer information

Getterön's Naturcentrum
Lassavägen 1, 432 93 Varberg
tel.0340-875 10
www.getteron.com

Länsstyrelsen Halland
S-301 86 Halmstad
tel. +46-035-13 20 00
www.n.lst.se