Nyheter

Munkagårdsfloen

Säd utspridd

Nu börjar "Svansjön".  Vete är utlagt i Munkagårdsfloen.
Helgen och nästa vecka blir det troligen mycket svanar, gäss och änder i floen.
Gömslet är klart och vete ligger på öarna framför gömslet.
Fina foto möjligheter.

Författare:

Datum:2020-03-06

Sida för utskrift