Rara fåglar i varm april

De senaste två veckorna har kommunen gästats av ett flertal ovanligare arter

April har börjat strålande, med värme som i maj och en sol vägrar försvinna bakom regnmoln. Inte bara vanligt folk verkar gilla vädret utan även somliga fåglar. Arter som rödstjärt, lövsångare och svarthätta anlände nästan 10 dagar tidigare än normalt. De två amerikanska dykänderna är dock inte de enda rariteter som setts. Den 4e sågs en amerikansk kricka hastigt längs kusten i höjd med kommungränsen till Varberg. Dagen efter hördes en gulhämpling spela vid Felix Lundgrens plantskola. 

Redan nästföljande dag då den vitnackade svärtan sträckte förbi gästades Brevik av en vittrut under några timmar. Den 9e syntes en vit stork vid Vesslunda och Ringsegård. Den 10e anlände våren på allvar och lövsångare sjöng lite här och var, vid Källstorp sågs ringtrast och en brun glada.


Brun glada, Källstorp 11/4
Foto: Martin Larsson

På påskafton den 11e hittades två ägretthägrar öster om Ästad (strax utanför Falkenbergs kommun) och vårens första rödstjärt hördes. Påskdagen bjöd på två rödspovar, en art som blir allt ovanligare som häckfågel i Sverige. Äran att gästas av denna vackra vadare fick våra två nyskapade våtmarker Källstorp och Munkagårdsfloen.


Ägretthägrar i icke häckande (t.v) och praktdräkt (t.h), Älvasjön, Ästad 11/4
Foto: Anders Westlund

Källstorp som har blivit en riktig succé för rastande fågel har även lockat till sig ett gäng skrattmåsar som ser ut att gå till häckning, bland dessa måsar hittades den 13e en gammal snygg svarthuvad mås, som därefter har setts till och från i våtmarken, främst mitt på dagen och under kvällen.

Detta är som sagt bara början och vad som kommer gästa oss här näst återstår att se. Håll dig uppdaterad via Svalan.

Författare:Andreas Wernersson

Datum:2009-04-15

Sida för utskrift