Fågelskyddspris 2018

Christer Andersson

För sitt hängivna och idoga arbete att begränsa utbyggnaden av vindkraftverken vid Hjuleberg så erhöll Christer Andersson FOF´s Fågelskyddspris. Priset delades ut på årsmötet.

Författare:

Datum:2018-03-29

Sida för utskrift