Ny art för Falkenbergs kommun!!!

Under onsdagförmiddagen hittades en Ringand vid Lövstaviken

Det var under en skådarpromenad hem från reningsverket, som Andreas Wernersson upptäckte den amerikanske gästen bland viggarna i yttre delen av Falkenbergs hamn. Ringanden är en mycket ovanlig fågelart och i Sverige finns ca 35 fynd, av vilka enbart 1 tidigare gjorts i Halland.


Ringanden flankerad av tre viggar, notera näbbteckningen och den vita kilen på bröstsidan
Foto: Andreas Wernersson

För att se ringanden tar man sig lämpligen ut på det före detta soptippsområdet och väljer grusvägen närmast Lövstavikens småbåtshamn. Vid iskanten i småbåtshamnens inlopp håller den ihop med ett flertal andra dykänder.


Ringanden (borterst i mitten) i sällskap av vigg och en landande storskrakehane
Foto: Andreas Wernersson

För att ta reda på om ankan finns kvar ringer man lämpligen Falksvararen alternativt klickar HÄR. Enjoy!


Ringanden (längst till höger) har mestadels legat och vilat, men här tar den sig en flygtur
Foto: Björn Johansson

Författare:Björn Johansson

Datum:2010-03-17

Sida för utskrift