Fiskgjuseprojekt

Avslutat för i år

Ringmärkningen av fiskgjusar är nu slutfört och man kan konstatera att i de bo där det var häckning så såg det väldigt bra ut numerärt. Dock var det en kraftig minskning av häckplatser i Falkenberg. Ett reportage kommer i Hallands Nyheter i veckan då de var med ute vid en häckning.
Vi upplevde att det var fler storlommar och lyckade häckningar än på många år.

Författare:

Datum:2018-06-26

Sida för utskrift