Vad händer i Källstorp?

Bilder och information om våtmarken och nya fågeltornet m.m

Den stora restaureringen av Källstorps våtmark som pågått sedan förra året är nu avslutad, än återstår en hel del tid innan vattennivån kan höjas. Hur som helst har en våtmark tagit form och de första fåglarna börjar strömma till. Det nya fågeltornet står nu på plats och är bara lite finlir ifrån färdigt utförande. I stora drag liknar det nya tornet Munkagårdsfloens men är nästan dubbelt så stort.


Det nya tornet vid etapp III närmast Carlsberg

Foto: Andreas Wernersson

 Sedan tidigare är det gamla gömslet från etapp III placerat på vallen närmst Carlsberg istället för mot ån som tidigare.


Gömslet på sin nya placering
Foto: Andreas Wernersson

Från såväl gömslet som nya tornet har man bra utblick över våtmarkens västra del, förhoppningsvis kommer fåglarna acceptera placeringen och visa sig på närhåll utanför.


Utblick från gömslet en disig marsdag 2009
Foto: Andreas Wernersson

De första fåglarna har också de hittat till våtmarken och under mars har följande intressanta arter noterats

  • Salskrake 1 par i västra delen
  • Vattenrall grymtande vid hålorna längs vägen ut
  • Snatterand 1 par på olika platser i våtmarken
  • Vigg ett tiotal individer
  • Gravand
  • Enkelbeckasin relativt talrik
  • Större strandpipare 1 par som lämnat den trygga kusten
  • Kungsörn en subadult fågel har jagat i området
  • Forsärla
  • Sävsparvar sjunger överallt


Tresiffrigt antal med krickor har setts på lokalen under mars
Foto: Andreas Wernersson

I takt med att allt fler fåglar återvänder hoppas vi att Källstorp ska locka till sig mängder med rastande och häckande fåglar. Vattennivån kommer under året att ligga på en låg nivå för att gräs ska etablera sig på stränder och öar och motverka erosion. Arbetet med att fixa stigar, torn och parkering beräknas vara klart i mitten av april, det är värt att notera att våtmarken för närvarande är mycket svårtillgänglig (etapp III) och stövlar och god balans är nästan ett måste. Östra delarna är dock mer lättillgängliga.


Vy från nya tornet, på bilden syns endast ca en tredjedel av denna nya enorma våtmark!
Foto: Andreas Wernersson

Författare:Andreas Wernersson

Datum:2009-03-16

Sida för utskrift