Fiskgjusar

Störningar

Eftersom det varit problem med folk som går iland på öarna där det häckar fiskgjuse så har FOF tagit fram en skylt som placerats ut. Det gäller speciellt en ö där det förekommit omfattande störningar.

Författare:

Datum:2019-04-28

Sida för utskrift