Fågelrestaurangen

Nu flockas svanar, gäss och änder kring Munkagårdsfloen

Under lördagen den sista februari spreds som vi tidigare nämnt en första omgång spannmål längs kanten och på öarna i våtmarken och snabbt därefter började fåglarna strömma till. Redan samma dag fanns 2 spetsbergsgäss på lokalen. Därefter har det som vanligt setts fyra mindre sångsvanar bland de maximalt 460 vanliga sångsvanarna. En annan bekanting är en ensam nilgås som valt att stanna i Floen även i år. Trots att Munkagårdsfloen är en inlandslokal finns på lokalen mängder av FOF:s symbol gravanden och hela 160 ex har setts.


En kvintett gravänder flyr från Floen
Foto: Hans I. Johansson

En andra omgång spannmål spreds under lördagkvällen den 7e, på söndagmorgonen den 8e hade ytterligare två nya arter dykt upp nämligen bläsgäss och brunänder, så vänta er mängder med fågel de närmsta dagarna. När gäss och svanar nu snart drar vidare norrut kommer änder och vadare att ta över, och första skärfläckan och skedanden är bara någon vecka borta!


Thomas och Thore i ett välfungerande samarbete
Foto: Hans I. Johansson

Författare:Andreas Wernersson

Datum:2009-03-08

Sida för utskrift