Diverse information

Munkagård - Källstorp

Munkagårdsfloen.

Arbetet med Munkagårdsfloen går enligt planerna. Schaktnings arbetet är klart
Nu görs arbetet med rör och brunnar för att kunna pumpa in och reglera vattenståndet i våtmarken.
En hel del arbete kvarstår dock: Vindpumpen skall tas bort. Gömsle skall byggas. Hela området skall stängslas för bete av kreatur. Upptagning av gamla dräneringsrör.
Justeringar av öar och slänter mm.

Om ca en månad skall nya ”Munkagårdsfloen” vara klar, och då pumpas vatten in i våtmarken. Till våren kan vi njuta av en ”ny” större och förbättrad Munkagårdsflo.

Pengar till att förbättra Källstorp är nu beviljade.
Det arbetet kommer att göras nästa höst.

Författare:Thomas Andersson

Datum:2018-10-11

Sida för utskrift