Ett fruset hav och en värld av snö

Hur klarar sig fåglarna när den globala uppvärmning byts ut mot en istid

 

Västkusten är generellt sett det område i Sverige där flest utpräglade flyttfåglar väljer att försöka övervintra. Detta beror förstås på att förutsättningarna är som lämpligast här och vanligtvis bjuds det på ett förhållandevis gynnsamt klimat. Inledningen av 2010 har dock varit allt annat än gynnsam, med såväl låga temperaturer som tjockt med snö har vintern varit en minst sagt hård tid för fåglarna. Ett exempel är storspovarna som vanligtvis haft fritt fram att vada omkring utmed våra långgrunda stränder. I år har de dock blivit rejält begränsade av isen, några har dukat under, vissa har flytt medan andra trängs vid exempelvis bäckmynningar och andra öppna och grunda vattenytor.


Vinterstorpovar på en strand som de helst vill ha den!
Foto: Johannes Rydström

Efter flera år av ökande antal ska det bli intressant att se vad som händer framöver, förmodligen kommer dock betydligt färre storspovar försöka sig på att övervintra nästkommande vinter. En annan art  som har det tufft är kungsfiskaren, som ju kräver lugna vattendrag för att kunna fiska, i år är dessa miljöer i stort sett igenfrusna och när nu kylan är sträng måste ju fåglarna dessutom äta ännu mer, vilket för många kungsfiskare blir en omöjlig ekvation.


En stupad konung, upphittad i Falkenberg
Foto: Andreas Wernersson

Runt om i landet rapporteras dagligen om apatiska offer för vinterkylan, orädda rördrommar vågar sig ut från de djupa vassdjunglarna, vattenrallar låter sig matas av människor och rödbenor som äter fisk. Inne i centrala Falkenberg jagar till och med sorkspecialisterna tornfalk och ormvråk småfåglar i trädgårdarna!


En riktigt dansk skäggmes
Foto: Björn Johansson

För vissa arter kan en vinter som denna vara mer fatal än för andra, i Danmark förmodar man nu att hela populationen av skäggmes kommer att dö ut, likt den gjort flera gånger under 70 och 80-talet. De danska tornugglorna som konstant ökat i antal sedan 1998, har de senaste veckorna haft det extremt tufft och närmare 250 döda har hittats i landet. Men finns det då några vinnare på en sådan här vargavinter, de havsörnar som ses i stort sett överallt utmed Falkenbergskusten ser ut att leva gott på fastfrusna änder och utsvultna gäss. Men nu verkar det vara en lite mildare period på ingång, kanske blir det vår före 15e april trots allt...

Författare:Andreas Wernersson

Datum:2010-02-12

Sida för utskrift