Fågelskydd

bla småtärnor och silvertärnor

Falkenbergs ornitologiska förening har satt upp skyltar lite runt om i känsliga fågelmiljöer.
"Ute på öarna häckar flera fågelarter bl.a. den i Sverige hotade småtärnan. Vi önskar att fåglarna får lugn och ro under häckningen fram till den 31.7 och uppmanar därför att man inte går närma och iland på öarna under denna tid.
Tack för visad hänsyn"


Författare:

Datum:2018-06-24

Sida för utskrift