Angelägen bok

En bokrecension av Peter Öhman

 

 

När det här skrivs i juli, pågår en miljökonferens i Åre med representanter från de flesta länder i EU och under stort mediapådrag. Konferensen syftar till att förbereda det viktiga toppmötet i Köpenhamn senare i höst. Man skulle kunna säga att detta möte blir det avgörande steget på vägen mot hur vår civilisation ska kunna komma tillrätta med klimatförändringarna som människan åstadkommit, och att säkerställa en acceptabel framtid för oss själva och våra efterkommande.

 

Till och med politiker har glädjande nog insett att klimatförändringarna är resultat av det sätt som vårt nuvarande samhälle fungerar på, och den allmänna debatten om miljöfrågor har på allvar tagit fart. Det gäller för var och en som intresserar sig för miljöfrågor, vilket jag förutsätter att varje ornitolog gör, att på ett vederhäftigt sätt kunna sätta sig in i och bemöta de argument som förs fram. Angelägna fakta, alltså. Nu finns Lester R. Browns bok Plan B 3.0 Uppdrag: rädda Jorden! som lämpligt underlag för dina studier.  Det är säkert inte helt fel att jämföra boken med Rachel Carsons Tyst vår, som startade biociddebatten på 1970-talet, då bl.a. förgiftade fåglar hjälpte till att uppdaga spridningen av miljögifter. Jag vill alltså tipsa om den här boken för den som vill skaffa sig lite mer kunskap och överblick över den allt överskuggande klimat- och energidebatten som ju berör alla människor, inte minst oss fågelskådare.

 

Bokens titel är ju inte precis blygsam – rädda jorden. Plan B står som nytt alternativ till Plan A, (som har varit ”buisness as usual"). Det innebär att vi inte längre kan gå i gamla invanda fotspår. Vi måste skapa ett nytt hållbart samhälle som inte, som hittills, fungerat tack vare ohämmad användning av ändliga naturresurser som kol och olja, samt en ekonomi som uppmuntrar evig tillväxt och slöseri för att hålla samhällets hjul igång. Det nya, plan B, har förvisso redan börjat gro i mångas medvetande.

 

Boken är indelad i tre delar: I. VÅR HOTADE CIVILISATION, II. UTVÄGEN – PLAN B,

samt III. ETT INSPIRERANDE FRAMTIDSVERK.

I den första delen beskrivs vår nuvarande situation i fem kapitel:  1.Olja och livsmedel – försämrade utsikter. 2. Högre temperatur, högre hav. 3. Tilltagande vattenbrist. 4. Svårt läge för naturgivna system. 5. Tidiga tecken på nedgång.

 

I den andra delen ges förslag till åtgärder för att rädda planeten: 1. Utrota fattigdomen, stabilisera folkmängden. 2. Återställa jorden. 3. En hållbar och tillräcklig matproduktion. 4. Planer för mänskliga städer. 5. Spara energi är möjligt – och lönar sig. 6. Övergång till förnybar energi.

 

I den tredje delen redogör författaren för Den stora kraftsamlingen. Här summeras de åtgärder som är nödvändiga, men som ändå ger ett tydligt hopp för framtiden. ”Vi har redan möjligheterna att förhindra en kommande katastrof, om vi bara sätter igång nu…”

 

Man skulle kunna tro att en sådan här redovisning erbjuder trist och pessimistisk läsning. Men faktum är istället det omvända. Den första delen – Vår hotade civilisation - består visserligen av en uppräkning av alla de dystra fakta som många av oss redan känner till (till varje påstående finns också välgörande nog en källhänvisning, och nästan halva boken utgör hänvisningsnoter). Andra delen – Utvägenplan B -  ger konkreta förslag utgående från vetenskap och forskning om åtgärder för att lägga om kursen. Det rör sig t.ex. om allmän grundläggande utbildning, om att stabilisera folkmängden på jorden, att ge alla en bättre hälsa, att minska jordbrukssubventioner och skulder, återställa skogar och fiskbestånd, skydda mångfalden växter och djur m.m. Glädjande nog visar det sig att det redan finns realistiska lösningar på många håll i världen som enskilda människor, myndigheter och andra beslutsfattare kan satsa på.

Lester R. Brown är ekolog, agronom och hedersdoktor vid 24 universitet. Han har fått flera utmärkelser, bl.a. från Kungliga Skogs- och Lantbruksakademin, för att ha inspirerat många människor runt om i världen. Han leder en oberoende forskningsorganisation i Washington, Earth Policy Institute (www.earthpolicy.org).    Boken är inte alls tråkig att läsa. Den är full av belysande exempel, och man får en god uppfattning om storleksförhållanden genom många  utmärkta jämförelser författaren tar med – många aha-upplevelser!

 

Efter att ha läst Plan B känner man sig faktiskt inspirerad och kan bättre följa miljödebatten. Plan B är en bok som man kan gå tillbaka till och lätt finna nödvändiga fakta. Den är billig och finns dessutom att gratis ladda hem på www.planb3.se.

 

”Aldrig förr har en utmaning haft denna omfattning. Aldrig förr har ett uppdrag varit så viktigt och brådskande som det vi nu måste axla. Men det vi måste göra kan göras. Det är fullt möjligt att klara det.  … Valet är vårt – ditt och mitt. Men vi måste välja. Antingen fortsätter vi att leva som vi gör idag (Plan A) och förstör ekosystem som vår civilisation är beroende av. Eller också går vi in för Plan B och blir den generation som ändrar riktning och ser till att hållbara framsteg räddar vår jord. Valet kommer att göras av vår generation, men det kommer att vara avgörande för livet på jorden under alla framtida generationer.”

Författare:Peter Öhman

Datum:2009-09-21

Sida för utskrift