Vad händer i Källstorp? Del II

Bilder och information om våtmarken och nya fågeltornet m.m

Det har nu gått flera månader sedan vår senaste rapport om arbetet vid Källstorp, detta betyder dock inte att ingenting har hänt sedan dess. Tvärtom har en hel del skapats och åtgärdats och ett smakprov på detta presenteras här i bilder.


Först o främst värt att notera är att stigen numera är färdigställd och klar att trampas på
Foto: Andreas Wernersson


Stigen är bred och välgjord, så man kan numera utan problem lämna sin machetekniv hemma
Foto: Andreas Wernersson


Nya stigen är några snäpp bättre än spången, kanske?
Foto: Andreas Wernersson

 
Kommunens största och mest välbyggda fågeltorn står som en stabil ersättare till sin föregångare
Foto: Andreas Wernersson


Inget har lämnats åt slumpen, halkskydd och dubbla räcken hela vägen upp
Foto: Andreas Wernersson


Är du också en av dom som tycker Brinkendals hålor är intressantare än våtmarken finns en lucka för dig
Foto: Andreas Wernersson


Källstorps fuktäng? Nej våtmarken i sommarskrud vid lågvatten
Foto: Andreas Wernersson


De tomma sidorna blir allt färre, obsboken hittar du i fågeltornets brevlåda
Foto: Andreas Wernersson


Det rymliga fågeltornet från en annan vinkel
Foto: Andreas Wernersson


De 27 trappstegen i slänten nära parkeringen tackar härmed för sig
Foto: Andreas Wernersson 


Vid såväl östra som västra parkering finns dessa hus till de som behöver
Foto: Andreas Wernersson

Författare:Andreas Wernersson

Datum:2009-07-11

Sida för utskrift