Vad händer i Källstorp? Del III

Våtmarkens första riktiga vår är kommen, så hur går det egentligen på fågelfronten

Efter en liten smygstart redan 2009 fylldes våtmarken till bredden av smältvatten i mars 2010. Fåglarna dök snabbt upp och redan när det öppna vattnet endast bestod av en liten vak i våtmarkens mitt fanns såväl årtor som snatteränder på plats. Tillgången på änder har sedan dess varit tidvis god och såväl skedand som årta har setts regelbundet. På öarna ruvar redan kanadagäss, tofsvipor och strandskator, kanske får några av dessa snart ytterligare några grannar då ett antal par skrattmås har uppvisat häckningsbeteenden med parning och bobyggande.


Vy från tornet över Östra Källstorp, precis nedanför tornet visar sig ofta gråhakedoppingen.
Foto: Andreas Wernersson

När det gäller rara fåglar visade våtmarken redan under fjolåret potential då svarthuvad mås, rödspov, ägretthäger, brun glada och rördrom noterades. I år bör väl framförallt en hane citronärla nämnas, vilken visade sig under någon minut den 27/4. En annan art som är lite småklurig att se i Falkenbergs kommun, men som fattat tycke för Källstorp är salskrake som fanns på plats under större delen av aprils början.


Sothöna, våtmarkens för tillfället vanligaste häckfågel med ca 10 par.
Foto: Andreas Wernersson

När våtmarken en gång skapades blev det stor sensation när gråhakedoppingar noterades häckande på platsen, nu är det kanske på gång att ske igen då en fågel har hävdat revir i Östra delarna under mer än en veckas tid. I början av april fanns dessutom en skäggdopping på lokalen, en vanlig art på flytt vid kusten men som mycket sällan visar sig i Hallands inland. Givetvis finns även smådopping på lokalen och upp till 5 individer har setts.


En skön andmix med skedand, kricka, bläsand och gravand.
Foto: Andreas Wernersson

Det är en spännande framtid som väntar, med en högkvalitativ våtmark blir Falkenberg ur fågelsynpunkt mycket rikare och det lär bli många fina stunder i Källstorp framöver. Fågelmängden varierar, men ett besök gör en sällan besviken.

Författare:Andreas Wernersson

Datum:2010-04-30

Sida för utskrift