Tidernas fjällpiparvår

I södra Sverige upplevs just nu det största uppträdandet av fjällpipare i modern tid

Sedan några år tillbaka har det varit allmänt känt bland fågelskådare att kraftiga lågtryck kan tvinga ned rastande fjällpipare på flytt norrut. Favoritmiljön verkar vara vida fält med gles eller ingen vegetation, nyplöjda fält är därför en bra miljö. Vanligtvis handlar det om en liten grupp pipare på 5 - 10 individer, men denna våren har så många som 78 ex setts på ett enda Halländskt fält! Detta var dock i Väröbacka i Varbergs kommun, men även Falkenberg har fått en liten skvätt av massuppträdandet. Först ut var 2 ex vid Sävsjö, Lis Mosse den 13/5, därefter följde 6 ex vid vardera Sjöbol och Hönryds kvarn.


Ung fjällpipare, vårens fåglar är några snäpp snyggare!
Foto: Björn Johansson

Vanligtvis varar vårens besök av fjällpipare inte särskilt länge, ofta väljer flocken med pipare att dra vidare norrut redan när regnet upphör. Den 15/5 fanns i alla fall de 6 fåglarna vid Hönryds kvarn kvar och vid nya skyfall de närmsta dagarna finns troligtvis fler pipare att hitta. Så skulle det regna, sitt inte hemma och sura det finns fjällpipare att finna!

Författare:Andreas Wernersson

Datum:2010-05-15

Sida för utskrift