April, april

Kalenderårets fjärde månad har bjudit på många godbitar, läs och se bilder på några av dem här

Månaden började med gott om gäss vid de översvämmade fälten i inlandet. Bl.a sågs runt 50 bläsgäss vid Sävsjö, en av de högre bläsgåssummorna i Falkenberg någonsin. Utfodringen av svanar vid Munkagårdsfloen bjöd som mest på 12 mindre sångsvanar, varav en var halsmärkt i Holland.

Turturduvan som dök upp bland husen på Slätten i Falkenberg visade sig vara en riktig hårding och trotsade hela vintern, fågeln sågs för sista gången den 3/4.


Turturduvan som trotsade vintern och överlevde! Åtminstone till tredje april.
Foto: Andreas Wernersson

Långfredagen den 2/4 passerade 2500 ejdrar Morups Tånge och det räckte för att årets andra praktejder skulle titta förbi ett gäng glada gubbar på plats. Samma dag sågs även en jorduggla, 8300 sjöorre, 44 skäggdoppingar, myrspovar, 275 bläsänder och 14 stjärtänder på lokalen.

På påskafton 3/4 blev det trots endast några hundra ejdrar ytterligare en praktejderhane, årets tredje. De första svarta rödstjärtarna dök denna dag upp i hamnen och två hanar sjöng.


En av de svarta i hamnen, ett pålitligt ställe är vid Fagerdala mitt för silon.
Foto: Andreas Wernersson

Påskdagen 4/4 var en rätt usel sträckdag, men det hindrade inte en svarthalsad dopping från att ligga och rasta utanför Glommens sten. Samma dag noterades en ringtrast i Köingetrakten, vilket var årets första observation av arten.

Den 5/4 fanns det salskrakehonor i Källstorp, lokalen har visat sig vara omtyckt av arten och en av honorna stannade kvar fram till mitten av månaden. Det har varit ytterst få observationer av labb under våren, men denna dag sågs en mörk vid Glommen.

Den 6/4 kom så den första svalan, en ladusvala blev det som brukligt och denna iaktogs vid Källstorp.

Onsdagen den 7/4 visade det översvämmade fältet vid Sävsjö klass som vadarlokal och 25 skogssnäppor och 4 brushanar vadade runt i leran.

Fredagen den 9/4 blev årets första ljumma dag med sydvästvindar, detta fick fart på ejdrarna och hela 1000 ejdrar sågs första kvarten, totalt blev slutsumman 10 500, en av de högre summorna på senare år. Med så mycket ejder behagade förstås praktejderhane nr 4 för säsongen att visa upp sig.


En art som alltid glädjer, praktejdern den nionde april 2010.
Foto: Andreas Wernersson

Lördagen den 10/4 upptäcktes en hona svartbent strandpipare i Korshamn, en art som numera är mycket ovanlig i hela Sverige. Fågeln fanns på plats från morgon till eftermiddag, men stod inte att finna under kvällen. Detta blev också dagen när årets första lövsångare hördes i kommunen, platsen för den lille sångaren blev Roddklubben uppströms Hertings kraftverk.

Söndagen den 11/4 gjorde ett gäng skådare en skogssatsning, vilket resulterade i ett antal kuttrande orrar, tjädertupp och en överflygande bändelkorsnäbb. Men det var vid kusten det skulle smälla högst då en kornsparvshane sjöng några strofer och visade upp sig kort vid Anders Persgård innanför Morups Tånge.

Den 12/4 sågs en ringtrast och skogshönorna tjäder och orre vid Kila kronopark.

Tisdagen den 13/4 fanns såväl kustsnäppa som kustpipare i Korshamn.

När man trodde ejdersträcket var över den 16/4 visade årets femte praktejderhane att så inte var fallet och passerade förbi en flock vanliga ejdrar.

Den 17/4 blev det proppen ur för Ringtrastar och 3 ex fanns vid högen, dagen efter var de 8 stycken och 3 ex fanns kvar åtminstone till idag den 22/4.


En kvartett ringtrastar skulkar på artens typiska vis.
Foto: Andreas Wernersson

Under kvällen i Källstorp den 21/4 grymtade årets första vattenrall och på en av öarna stod vårens första drillsnäppa.

Nu återstår endast en aprilvecka, innan sköna maj tar vid men med start på söndag ser den kommande veckan ut att bli mycket trevlig ur skådarsynpunkt. Lövsångare kommer snart finnas överallt, och bland flera hundra smålommar vid Morups Tånge, bör en eller två vitnäbbade islommar visa upp sig. Så sitt inte hemma och kura, årets finaste tid är nu!

Författare:Andreas Wernersson

Datum:2010-04-22

Sida för utskrift