Aktuellt i markerna -Januari 2005

Ett nytt fågelår tar sin början och den halländska vintern är som vanligt mild, regnig och blåsig. Ännu ingen riktig vinterkyla i sikte men det kanske kommer. Redan så här i mitten på januari kan man se en del tecken som tyder på att våren inte är så långt borta. Förutom att dagarna blivit lite längre har det redan fyllt på med en hel del gravänder längs kusten. Även enstaka sånglärkor och tofsvipor har visat sig. Om vintern slår till lär väl dessa återvända till sydligare breddgrader en tid.

Vintern har hittills bjudit på gott om kungsörnar och dessutom har kommunen gästats av en kejsarörn, en yngre fågel som upptäcktes på trettondagsafton i Lismosseområdet. Den har sedan uppehållit sig i Ätrans dalgång mellan Vinberg och Årstad och detta är första fyndet av kejsarörn i Halland Man kan spana från de större vägarna i området men tänk på att parkera vettigt och kör inte in på privata vägar i området. Här finns också gott om gäss och sångsvanar.

Blåsten har gjort stor skada för många men för havsfågelentusiasterna har det blivit stunder av njutning då ett flertal klykstjärtade stormsvalor visat sig. Även andra havsfåglar som stormfåglar, havssulor och någon enstaka lira har blåst in i Kattegatt.

Nu väntar vi med spänning på hur det står till på ugglefronten. Enligt rapporter som inkommit är kattugglorna i full gång med hoandet………

Författare:Jörgen Fagerblom

Datum:2005-01-19

Sida för utskrift