Inget aktuellt i markerna?

Trots att hösten tillsammans med våren är årets fågelrikaste tid har det varit tyst här på sidan

Den som enbart följer vad som händer i markerna via denna webbsida kan lätt luras att tro att det inte hänt något sedan juli. Tvärtom har en och annan godbit vaskats fram av de skådare som slitit i kommunen. I slutet av juli kom en period av västvindar vilket gav såväl mindre som gulnäbbad lira. Månadsskiftet juli-augusti bjöd på ett gäng kaspiska trutar och minst 4 ex har setts kring Morups Tånge.


Kaspisk trut ungfågel: slank, styltig och smalnosad.
Foto: Oskar Nilsson

Att augusti är första riktiga höstmånaden visade sig i andra halvan av månaden då tättingsträcket drog igång på allvar. Ett tiotal ortolansparvar sågs och hördes på flyttning söderut. En annan art som sträckt på i goda antal är mindre korsnäbben som uppvisat rekorddagar vid Falsterbo. Bland de relativt få barrträd (framförallt lärk) som bär kottar i år har flockar slagit sig ned för att äta upp sig. I en sådan flock innanför Hjuleberg hittades åtminstone tre bändelkorsnäbbar tillsammans med hundratals mindre. Även vid Staffens och i mellan Årstad och Torup har dessa ryska sköningar noterats.


Frihetsberövad lärkträdsfantatiker
Foto: Markus Andersson 

 Efter flera ruskigt bra vårar för fjällpipare blev våren 2009 en stor besvikelse då inte en enda sågs. Hösten 2009 skulle dock ge oss plåster på såren då totalt 6 olika ungfåglar, varav två tillsammans vid Munkagårdsfloen visat upp sig. Även i övriga Sverige har fler fjällpipare än normalt noterats under höststräcket trots att året annars verkar ha varit ett av de sämsta någonsin för norrländska vadare. September startade stenhårt då en gulnäbbad lira segade och seglade förbi Glommen på relativt nära håll, liran kunde därefter följas hela vägen ner till Laholmsbukten.


En av svensk fågelfaunas riktiga sköningar, fjällpiparen, här en ungfågel
Foto: Björn Johansson  

Nu är vi väl inne i september, småfågel- och rovfågelsträcket är i full gång och förutom de vanliga finkarna och vråkarna har flera rödstrupiga piplärkor och lappsparvar setts, samt en eller två bruna glador. Ute vid kusten rastar nu mängder med tättingar i buskar och på fält bl.a har en större piplärka och en blåhake noterats. Eftersom det som sagt är topptid lär ytterligare ovanliga fåglar hittas de närmsta dagarna...

Författare:Andreas Wernersson

Datum:2009-09-21

Sida för utskrift