Super spring power!

På bara några dagar gick det förvår till försommar

Efter en längre tid med ostadigt och tämligen kyligt väder kom så brytpunkten med ljumma svaga vindar under söndagen den 25/4. Med detta väder blev det närmast en explosion av vårfåglar, lövsångarna som tidigare hörts mycket sparsamt fanns plötsligt överallt och de enstaka ladusvalor som vågat sig in i skitvädret fick plötsligt sällskap av såväl back- som hussvalor och förstås massvis av artfränder. Över havet strömmade tärnorna till och hundratals fisk- och silvertärnor sträckte förbi.


Fisktärna (bilden), småtärna, silvertärna och kentskt tärna är nu en vanlig syn utmed kusten
Foto: Oskar Nilsson

Men det var inte bara lövsångare bland småfåglarna som anlände, utan i träd och buskar finns nu gott om svarthättor, ärtsångare, gransångare och rödstjärtar. Någon enstaka grönsångare har dessutom hörts sjunga, liksom en och annan svartvit flugsnappare. Vid våtmarker och ängar är nu inte längre sädesärlorna den enda sortens ärla utan även gulärlor kan ses. En annan art som nu finns att hitta lite här och var är trädpiplärkan.


En hona rödstjärt rastande vid Morups Tånge
Foto: Andreas Wernersson

Ovanstående fågelarter har anlänt helt enligt tidtabellen, vilket dock inte kan sägas om den näktergal och den gräshoppsångare som hörts vid Västra Källstorp, respektive Lövstaviken. Båda noteringarna är nämligen de tidigaste någonsin i Falkenbergs kommun!


Nyutslagna boklöv vid Uddaveka 26/4 2010
Foto: Andreas Wernersson

Författare:Andreas Wernersson

Datum:2010-04-28

Sida för utskrift