Varning för små arga ugglor!

Vi har kommit in i mars månad och den som visslar i skogen går inte längre säker

När det dåliga väglaget i inlandet äntligen gett med sig har uggleskådarna i Falkenbergs kommun fått inleda sin säsong. För sparvugglornas del verkar året vara riktigt bra och åtminstone 5-6 stycken har noterats på 3-4 lyssningsförsök.


Ingen tvekan om vem som bestämmer, denna sparvuggla bossar i Ullaredstrakten
Foto: Andreas Wernersson

Ugglehösten 2008 invaderades södra Sveriges kusttrakter av pärlugglor och vart dessa sedan tog vägen är det många som undrat, då ytterst få hördes spelande våren 2009 (i Halland knappt en enda) var det oerhört glädjande med en rapport om en flitigt spelande pärluggla i Fageredstrakten och förhoppningsvis är detta bara den första i raden av ropande pärlugglor som finns i vår kommun. Ni som vill ha koll på vad som händer på ugglefronten i Falkenbergs kommun klickar förslagsvis HÄR.

Författare:Andreas Wernersson

Datum:2010-03-08

Sida för utskrift