Aktuellt i markerna – maj 2005

Äntligen är vi där! Maj är för många den mest intensiva fågelmånaden. Flyttfågelsträcken kulminerar och man går omkring med känslan av att vad som helst kan dyka upp. Inledningen har varit ganska kylig och det dröjde en bra bit in i maj innan de första gökarna och näktergalarna anlände. Men hu är de här.

Näktergalen tycker om att vistas där det är tätt och snårigt. Bra tips är industriområdet Smedjeholm där det också just nu sitter en del gräshoppsångare och surrar. Även Källstorp brukar vara ”näktergalstätt” och där spelar även vattenrall och kanske kan det dyka upp någon småfläckig sumphöna också.

I mitten av månaden passerar fjällens näktergal, blåhaken på väg mot häckningsområdena. Rastande fåglar kan dyka upp lite varsomhelst efter kusten men i buskarna runt fyren vid Morups tånge är den årsviss. Vid lågtryckspassager kan det också pressas ner en hel del arktiska vadare vid kusten och då kan vikarna vara fulla av kärrsnäppor och vackra myrspovar i full sommardräkt.

Under slutet av maj brukar det även flöjta en och annan sommargylling i lövdungarna innanför kusten. Bra tips är att lyssna vid Lönestig, Björnhult eller Munkagård. Här kan man också med lite tur hitta någon mindre flugsnappare.

Vid Munkagårdsfloen är fågeltornet klart och på en av öarna i våtmarken ligger fyra skärfläckor och ruvar. Tänk på att det nu börjar kläckas en hel del fågelungar i våra marker, vi är inne i en känslig tid så rör dig förståndigt när du är ute.

På HallOF´s hemsida kan du hitta information om den atlasinventering som nu drar igång i Halland. Passa på att boka en inventeringsruta redan i år.

Författare:Jörgen Fagerblom

Datum:2005-05-14

Sida för utskrift