Stafsinge strand

Tips till folk som tycker det är tomt på fågel!

Under de senaste dagarna har det setts många roliga fågelarter vid Stafsinge strand norr om Falkenberg.

Roligast är kanske den hona svarthakade buskskvätta som valt att övervintra i området. Buskskvättan hittar du lättast genom att köra ner mot havet vid Busshållplats pärlvägen, vilken ligger mellan Falkenberg och Reningsverket. Fågeln ses sedan lättast sittande i toppen av den högre strandvegetationen norr om den lilla hamnen.

http://fofbild.hallof.se/#5
Svarthakad buskskvätta och Dvärgbeckasin. Foto: Andreas Wernersson


I övrigt finns det i området fem olika forsärlor, dvärg- och enkelbeckasiner, fyra skäggmesar, en hona stjärtand, en vattenrall och till och från en myrspov! På revet utanför reningsverket har så många som 8 toppskarvar noterats samtidigt.


Bakom kameran: Wernersson

Författare:Andreas Wernersson

Datum:2008-12-26

Sida för utskrift