Längtan efter ett sommaroväder

Havsfåglar hör hösten till, men faktum är att vissa arter är som lättast att se vid en sommarstorm

De havsfågelfrälsta fågelskådarna måste med få undantag vara de enda personerna uppskattar en västlig storm mitt i sommarsemestern. För vid hård pålandsvind pressas normalt helt havslevande fåglar in mot kusterna, oftast handlar det om arter som havssulor, stormfåglar och tretåiga måsar, men chansen till något guldkorn är alltid stor. I september-oktober handlar det då oftast om klykstjärtade stormsvalor, tärnmåsar och gråliror men även juli och augusti kan ha fina fåglar att bjuda på. 

En julidag med vind starkare än kuling med riktning från sydväst till väst är den mindre liran sällan långt borta. De flesta år görs ett flertal fynd i vår kommun av denna gäst från Brittiska öarna eller Södra Island. Ofta handlar det bara om något litet och mörkt i typisk lirflykt inte långt från horisonten, men vill det sig väl kan fåglarna fåglarna visa upp sig riktigt fint, likt denna mindre lira förevigad av Björn Johansson här under.


Mindre lira vid Glommens sten, en typisk sommarhavsfågel
Foto: Björn Johansson 

Författare:Andreas Wernersson

Datum:2009-07-20

Sida för utskrift