Det våras för ugglorna

Ugglesäsongen har startat

De senaste veckorna har hela 6 olika arter ugglor noterats i Falkenbergs kommun!

Framförallt bör väl den Hökuggla som hittades den 25/1 vid Susedalens rastplats utmed E6an nämnas. 
Fågeln har främst setts bland ekarna på kullen alldeles väster om rastplatsen.

Foto: Gerhard Andersson

Är hökugglan kvar? Klicka HÄR för svaret!

Som vanligt finns i vår kommun några revir av Berguv och de senaste dagarna har uvarna varit mycket aktiva med revirmarkeringarna. Tryck PLAY för att se filmen nedan från den 1/2-2009.

 

 Film: Björn Johansson

En Sparvuggla har hörts ropa längs vägen mellan Gällared och Kärnebygd. Hornugglor ses med lite tur i talldungar längs kusten norr om Falkenberg och minst 5 ex har setts. Vårens första Jordugglor har setts som brukligt vid Morups tånge, men även inne på slätten vid både Staffens, Lis mosse och Hällerup.

Klicka HÄR för uggleobsar från Falkenbergs kommun

Författare:Andreas Wernersson

Datum:2009-02-08

Sida för utskrift