Aktuellt i markerna – februari 2006

Ett nytt fågelår har börjat och för första gången på många år har vi en riktig vinter i Halland. Men nu återvänder ljuset och snart kommer lite varmare tider.

Vid nästa varmluftsinbrott kommer säkert den första riktiga framstöten med vårfåglar. Den brukar föra med sig sånglärkor, starar, tofsvipor och strandskator för att nämna några. En del arter är tidigt igång med sången och redan filar mesarna och även hackspettarna trummar in sina revir. En tidig vårkväll vid något uvberg kan varmt rekommenderas och den första spelande pärlugglan har rapporterats från kommunens inre.

Ännu har vi kvar en del vintergäster och från Fauråsberget har man fin utsikt och goda chanser på både havsörn och kungsörn. För någon vecka sedan sågs det 5 havsörnar samtidigt från denna lokal. Ovanligt många sädgäss har setts i kommunen under vårvintern, de flesta verkar ha varit av rasen ”rossicus”, den s.k. tundrasädgåsen. I skrivande stund finns också en vattenpiplärka kvar i den inre delen av korshamnsviken vid Morups Tånge.

Ovanligt många hökugglor har också visat sig i södra delarna av vårt land. En individ hade vänligheten att besöka vår grannkommun Varberg. Den har hållit till vid ett kalhygge uppe i Dagsås och bjudit på fina sorkjakter. En besökare berättade om 8 sorkfångster under ca. två timmar, en del av dessa sorkar lade ugglan upp i ett förråd i skogen. Något att ha när tiderna blir sämre?

Författare:Jörgen Fagerblom

Datum:2006-02-15

Sida för utskrift