Aktuellt i markerna – april 2005

Äntligen är våren på gång på riktigt. Mängder med sädesärlor på fälten och drillande storspovar sträcker in över Halland.

Det mäktiga högtrycket med ostvindar gjorde dock att första fasen av ejdersträcket gick oss förbi. Detta medförde att inga praktejdrar sågs under mars och i skrivande stund (11.4) har endast två ex. passerat hos sträckräknarna på Morups Tånge. När vindarna vred mot sydväst fick de en riktig toppdag med ca. 23 000 ejdrar och över 3000 bläsänder som passerade vår kust. Denna dag sågs också en amerikans bläsand vid ”tången”, en ny art för Falkenbergs kommun. Till avdelningen ovanliga fåglar räknar vi också den brandkronade kungsfågel som höll till vid reningsverket första helgen i april.

I det fina sträckvädret under högtrycket sågs stora mängder tranor på väg mot Hornborgasjön och den bästa dagssumman blev 2000 ex vid Faurås . Även ormvråkar sågs flytta i stora antal.
Nu väntar vi på de första tropikflyttarna och i slutet av april kommer lövsångare, rödstjärtar och ladusvalor mm.

I mitten av månaden kan man med fördel leta efter ringtrastar. Det bästa stället är Mannabergs sydsluttning där flera ex. brukar smyga längs stenmurarna. I den lilla sjön på Mannberg håller smådoppingarna som bäst på med häckningsförberedelserna.

Fågeltornet vid Munkagårdsfloen har nu fått sin trappa och där finns gott om rastande fåglar. Alla i Sverige förekommande simänder har setts där redan i vår, så gör gärna ett besök!
Ännu ligger det en del is på våra insjöar, men flera fiskgjusar har redan kommit tillbaka till sina boplatser. Vi får hoppas på en bra häckningssäsong för dessa ståtliga rovfåglar.

Författare:Jörgen Fagerblom

Datum:2005-04-15

Sida för utskrift