Aktuellt i markerna – juni 2005

”Den blomstertid nu kommer” har just klingat ut i alla skolor och vi går in i årets ljusaste tid. För fåglarna är vårflyttningen i stort sett över och vi kan njuta av fågelsången från de bofasta arterna ännu några veckor. En mästerlig sångare är kärrsångaren som är ganska vanlig i våra trakter. Vid dikeskanter med högörtsvegetation finner man honom gärna och där kan man lyssna till den lille sångarens ljudkaskader men många härmningar inlagda.

Under nätterna kan det nu vara dags att lyssna efter vaktel och kornknarr. Området öster om Långås mot Hässlås-Kronogård-Hällerup brukar vara ett säkert tips. Även Vastadalen brukar ge ett bra utbyte, där kan man också lyssna efter nattskärror.

Juni brukar också kunna ge någon flodsångare och varför inte en busksångare, en art som ännu inte är påträffad i Falkenbergs kommun. Ett flertal busksångare hörs just nu i södra Sverige så det är bara att ge sig ut och lyssna.

I Munkagårdsfloen har flera par skärfläckor kläckt sina ungar. Predationen på dessa brukar vara hård men vi får hoppas de får några flygga ungar i år. Här ruvar också skrattmås i skrivande stund. Vi hoppas detta blir starten på en framtida koloni.

Vi har en fin tärnkoloni vid ”vin- och spritområdet” där det nu kläcks ungar i snabb takt. Här häckar många par av småtärna och fisktärna. Ett besök ger en fin inblick i deras familjeliv. Håll dig helst på lite avstånd så att du inte stör!

Avslutningsvis kan vi konstatera att de första ”höstflyttande” vadarna redan passerar. Helt enligt tidtabellen rapporteras skogssnäppor och svartsnäppor som redan har lämnat häckplatserna. Vid midsommar följs de av storspovar och brushanar.

Författare:Jörgen Fagerblom

Datum:2005-06-15

Sida för utskrift