Aktuellt i markerna - December 2004

Året går mot sitt slut och de stora flyttfågelrörelserna är över för denna gång. Det blir lite lugnare med fågelskådningen men det finns ändå mycket spännande att uppleva ute i markerna. En hel del rovfåglar stannar kvar för att tillbringa vintern hos oss. Ett bra tips är att besöka Lismosse-området. Här finns det goda chanser att se både kungsörn och havsörn. Spana exempelvis från Ramsjöholm, kungsörn sitter gärna i träden mot Lis mosse. Här ser man ofta fjällvråk, blå kärrhök, tornfalk och naturligtvis ormvråk. Man kan också närma sig området från Staffens. Då parkerar man vid gamla E6 alldeles norr om Björnhults golfbana.
Här finns en liten parkeringsplats och härifrån kan man vandra österut. Försök dock att inte skrämma bort rastande gäss och sångsvanar som ofta rastar på fälten.
En del pilgrimsfalkar övervintrar längs kusten och en gammal falk sitter ofta på silon i Falkenberg. Unga pilgrimsfalkar kan man se om man besöker området vid Lynga-Lisered.
Här har också setts en jaktfalk under senare delen av november, den kan mycket väl finnas kvar i området. Här finns goda möjligheter att stöta på berglärkor och snösparvar. En del storspovar försöker ofta övervintra här. De håller oftast till på revlarna norr om Lisered.

Ett besök i Glommens hamn kan också vara givande för den som gillar vitfågel. Mängder med trutar håller till i området och kommer ofta in med fiskebåtarna. Håll utkik efter vittrut och vitvingad trut. De dyker regelbundet upp under vintern.

Under senhösten har enstaka tallbitar tillfälligt setts i Falkenberg med omnejd. Ingen har dock stannat kvar för att låta sig beskådas på nära håll. Håll utkik i bärbuskarna, det kan komma fler!!

Författare:Jörgen Fagerblom

Datum:2004-12-10

Sida för utskrift