Aktuellt i markerna nov-dec

Efter en intensiv höst med ett fantastiskt sträck av tättingar och inte minst rovfåglar går vi så mot årets slut. De förhärskande ostvindarna gav i höst enorma summor på sträckande rovfåglar från våra sträcklokaler. Maken till rovfågelupplevelser har vi inte upplevt på många år. Den stora godbiten får väl sägas vara den mindre skrikörnen som sågs vid Lis Mosse i september.

Det har inte varit så bra utbyte för havsfågelskådarna men det är inte försent ännu. Det finns nog möjlighet för en hel del alkekungar och klykstjärtade stormsvalor att dyka upp längs kusten om det blåser till.
Det lönar sig också att titta igenom gråsiskeflockarna som finns här. Det har redan setts en del snösiskor i flockarna. Längs stränderna finns nu också en del snösparvar och berglärkor. Denna tid är också bra för vattenpiplärka så glöm inte att gå igenom piplärkorna när du hittar några.
Nu finns det redan kungsörn och havsörn på plats och när det knäpper till och blir kallt kommer det säkert fler. Bra områden är Lis mosse och Faurås-Fjällalunda.

Några sparvugglor har också observerats inne i Falkenberg, så se upp på promenaden om du hör att småfåglarna är irriterade. Det kan mycket väl sitta en sparvuggla i närheten.
Av invasionsarterna har det främst varit rörelser på sidensvansar och björktrastar. I Varberg har det hittats en taigatrast så var uppmärksam vid fågelborden i vinter, det kan lika gärna hända här i Falkenberg.

Författare:Jörgen Fagerblom

Datum:2005-11-25

Sida för utskrift