Vassvik

Informationstavlor

Vassvik.
De få platser utmed Hallandskusten som fortfarande hyser häckade tärnor och vadare, måste få ett starkt skydd anser Falkenbergs Ornitologiska Förening.
När det gäller Vassvik är det mycket olämpligt med både hundbad och kitesurfing, fåglarna störs för mycket.
Patrik Olofsson har tagit fram nedanstående skylt och den kommer vi att sätta upp i år.
Falkenbergs Ornitologiska förening utgår från att Länsstyrelsen skyddar öarna med tillträdesförbud till nästa år.

Författare:

Datum:2019-04-28

Sida för utskrift