Rastande sångsvanar vid Munkagårdsfloen 2012‐2015

Falkenbergs Ornitologiska Förening har under de senaste åren i samarbete med markägaren utfodrat rastande sångsvanar och gäss vid Munkagårdsfloen, strax söder om Morup.

Utfodringen har skett under vårflyttningen och vi har försökt att främst synkronisera matningen med sångsvanarnas passage under februari‐mars.

Rastande sångsvanar vid Munkagårdsfloen

Författare:

Datum:2016-01-05

Sida för utskrift