E-mail adresser efterlyses

Snabbare nå ut till medlemmarna

Om något händer i markerna eller som nu när vi byter samlingsplats så vill vi snabbt ha en möjlighet att nå ut till de som har e-mail. Så småningom kommer vi att använda oss av denna snabba form av kontakt så vi vill gärna ha in alla medlemmars e-mailadress. Vi är ytterst tacksamma om ni vill skicka in det till alf.persson@fof-fbg.se

Författare:

Datum:2018-02-02

Sida för utskrift