Artrally 2016-01-09

Hur många fåglar...

Efter nattens lätta snöfall träffades 15 rallysugna medlemmar för årets artrally. Uppdelade i fyra lag rullade bilarna iväg prick 8.00 för att leta fåglar från kommungränsen i Steninge i söder och Morup i norr, från Morups Tånge i väster och skogarna i öster. Bättre väder kunde vi önskat oss, för vid 11-tiden drog ett snöväder in som gjorde sikten nästan obefintlig. 16.00 samlades lagen åter för en genomgång och sammanställning av arter. Inte mindre än 98 fågelarter hade setts under dagen, vädret till trots!  ´Ungdomslaget´ vann med hela 83 arter! Efterföljande lag hade 76, 63 och 57 arter på listorna. Mest exklusivt för dagen var trädlärka och skäggmes följda av dvärgbeckasin, morkull och rörhöna.

Författare:

Datum:2016-01-10

Sida för utskrift