Information

Diverse information

Höstens och vinterns program är klart och ligger nu ute på webben och det skall vara utskickat till alla medlemmar.

Under hösten skall en utvidgning av Munkagårdsfloen ske i länsstyrelsens regi. Fågellokalen kommer att i stort sett bli dubbelt så stor som idag.

Sedan har en markägare vid Staffens skapat en egen våtmark. Besökare bör iakttaga en viss försiktighet inte bara mot fåglarna utan även mot de boende.

Dessutom vill vi gärna ha in alla medlemmars e-mailadress för att ha ytterligare vägar att nå ut till alla. Vi är ytterst tacksamma om ni vill skicka in det till alf.persson@fof-fbg.se

Medlemmar som vill vara mer verksamma inom föreningen har möjlighet att deltaga i någon av föreningens arbetsgrupper. Ta då kontakt med Thomas Andersson, ordförande tel 070-2290052

Författare:

Datum:2017-10-02

Sida för utskrift