Dokumentation och inventering av häckfåglar Munkagårdsfloen

Föreningen ska följa utvecklingen vid intressanta fågellokaler vad det gäller häckande och rastande arter.

Dokumentationen ska vara ett underlag i kommande diskussioner när det gäller lokalernas status, behov av förändringar och utökning av lokalerna.

Inventeringsansvarig: Jörgen Fagerblom

Munkagårdsfloen 2012-2015

Författare:

Datum:2016-01-05

Sida för utskrift