Rastande sångsvanar och gäss vid Munkagårdsfloen 2012 och 2013

Falkenbergs Ornitologiska Förening har under de senaste åren i samarbete med markägaren utfodrat rastande sångsvanar och gäss vid Munkagårdsfloen, strax söder om Morup.

Utfodringen har skett under vårflyttningen och vi har försökt att främst synkronisera matningen med sångsvanarnas passage under februari-mars.

 

2012

 

3.2

Sångsvan 128

 

2.3

Sångsvan 450

 

3.3

Sångsvan 350

 

5.3

Sångsvan 1200 i hela området runt Munkagårdsfloen och Sjöbol

 

11.3

Sångsvan 500

 

25.3

Sångsvan 20

 

2013

Under våren 2013 spreds säd vid 3 tillfällen, sammanlagt 6 ton. Vintern höll sitt grepp långt in i mars och svanarna stannade upp i stor utsträckning runt våtmarken och lät sig väl smaka av fodret. Mellan den 26.2 och 26.3 besöktes området vid 5 tillfällen och som mest räknades 520 sångsvanar rastande i ”floen” den 15.3. Ytterligare flockar med sångsvanar rastade under dessa dagar i området söder ut mot Lis mosse och säkert höll ett par tusen sångsvanar till i området under denna tid. När våren gjorde sitt intåg fortsatte svanarna sin färd norrut, förhoppningsvis ”vältankade” mot sina häckningsområden.

Nedan redovisas fågelräkningen under våren:

 

26.2

Sångsvan 23

Kanadagås 8

 

3.3

Sångsvan 350

Grågås 600

Kanadagås 350

 

12.3

Sångsvan 430

Mindre sångsvan 7

 

15.3

Sångsvan 520

Mindre sångsvan 3

Grågås 340

Kanadagås 260

Vitkindad gås 3

Bläsgås 10

 

26.3

Sångsvan220

Mindre sångsvan 4

Tundrasädgås 2

Författare:

Datum:2014-03-02

Sida för utskrift