Häckande arter i Källstorps våtmark och Brinkendals håla 2012 - 2015

Häckande arter i Källstorps våtmark och Brinkendals håla 2012‐2015
Föreningen ska följa utvecklingen vid intressanta fågellokaler vad det gäller häckande och rastande arter. Dokumentationen ska vara ett underlag i kommande diskussioner när det gäller lokalernas status, behov av förändringar och utökning av lokalerna.

Inventeringen gäller själva våtmarken och utgår från inventeringsplan som bygger på 4 inventerings tillfällen (minimum) under häckningstiden april – juni.
Inventeringsansvarig: Dennis Andersson

När det gäller 2012 redovisas observationer av häckning. Inventeringen har inte
standardiserats enligt inventeringsplanen.

Häckande arter 2012-2015

Författare:

Datum:2016-01-05

Sida för utskrift