Inventeringar 2013

Föreningen ska följa utvecklingen vid intressanta fågellokaler vad det gäller häckande och rastande arter.

Dokumentationen ska vara ett underlag i kommande diskussioner när det gäller lokalernas status, behov av förändringar och utökning av lokalerna.

Inventeringen gäller själva våtmarken och utgår från inventeringsplan som bygger på 4 inventeringstillfällen (minimum) under häckningstiden april – juni.

 

Inventeringsansvariga: Dennis Andersson och Jörgen Fagerblom

 

När det gäller 2012 redovisas observationer av häckning. Inventeringen har inte standardiserats enligt inventeringsplanen.

 

Läs hela inventeringen

Häckande arter i Källstorps våtmark och Brinkendals håla 2013

 

Dokumentation och inventering - Munkagårdsfloen

Författare:

Datum:2014-03-02

Sida för utskrift