Häckande arter i Källstorps våtmark och Brinkendals håla 2012-2016

Föreningen ska följa utvecklingen vid intressanta fågellokaler vad det gäller häckande och rastande arter. Dokumentationen ska vara ett underlag i kommande diskussioner när det gäller lokalernas status, behov av förändringar och utökning av lokalerna.
Inventeringen gäller själva våtmarken och utgår från inventeringsplan som bygger på 4 inventeringstillfällen (minimum) under häckningstiden april – juni.

Inventeringsansvarig: Dennis Andersson

När det gäller 2012 redovisas observationer av häckning. Inventeringen har inte standardiserats enligt inventeringsplanen.

Häckande arter i Källstorps våtmark och Brinkendals håla 2012-2016 

 

Författare:

Datum:2017-03-19

Sida för utskrift