Vassvik och läget för småtärnorna

Mats Dahlbom

Foto: Mats Dahlbom

Vid Vassvik/Ugglarp finns två unika öar, unika eftersom där häckar (eller häckade) tre tärnarter, bl a den rödlistade småtärnan, som genom störningar trängts ut från flera andra lokaler i Halland. Ornitologerna i Falkenberg satte i fjor upp informationsskyltar om häckningarna, vilket i stort sett innebar att folk höll sig borta från öarna.

Kitesurfandet i området var en störning. Men eftersom vädret under den känsliga häckningstiden inte var optimalt för dessa vattenlekar, blev häckningarna framgångsrika.

I år kom småtärnorna igen. Den 25 maj observerades rekordmånga – sju par. Men samtidigt slog kitesurfarna till. Ett nytt företag, Villa Surf Garden, med Chris Lundberg, hade nu etablerat sig i Falkenberg och med stöd från kommunen har han ansett att det är fritt fram och det har blivit en våldsam ökning av surfaktiviteter, som han har planer på att utveckla vidare.

Den 23 juni var inga småtärnor kvar.

Kommunen var till att börja med försiktig och satte upp egna informationsskyltar där man uppmanade till att inte störa häckningarna. Men sedan tvärvände man sedan näringslivschefen fick hand om ärendet tillsammans med Destinationsbolaget, vars destinationsutvecklare själv är surfare. Skyltarna togs ner, liksom de skyltar ornitologerna i satt upp på stranden i samråd med kommunen och markägare. Kommunen gick nu helt på surfarnas linje.

I HN uttalar sig Chris Lundberg: ”Det finns inga bevis för att det [surfandet] stör fåglarna”.

Varken han, kommunen eller intervjuaren tycks ha hört talas om försiktighetsprincipen som bl a finns inskriven i Miljöbalken (2 Kap 3§). Det krävs inga bevis, endast skäl att anta att en verksamhet kan medföra olägenheter. Det är inte fåglarna som ska bevisa att surfarna stör dem. Surfarna har bevisbördan för att så inte sker.

Inte heller tycks de inblandade ha läst Artskyddsförordningens 4§ där det förbjuds att avsiktligt störa fåglar, särskilt under deras parnings-, uppfödnings-, övervintrings- och flyttningsperioder. Med avsiktlig avses att man ”är medveten om att ett skyddat djur sannolikt störs”. Och medvetna har man varit, inte minst genom skyltarna, även om Chris Lundberg i HN påstår att han inte hade en aning om att öarna var en känslig plats för fåglar.
Vi upprörs ibland över jakten på småfåglar i södra Europa. Men frågan är om inte det som Falkenbergs kommun i samarbete med ”surfentreprenörer” kan åstadkomma här är värre. Det är dessutom sannolikt brottsligt.

Nu ligger ärendet hos länsstyrelsen. Man kan hoppas på att den agerar som man gjort i Skåne och på Gotland: förbjuder surfing inom särskilt känsliga fågelområden under häckningssäsong.

Författare:Mats Dahlbom

Datum:2019-07-03

Sida för utskrift