Munkagårdsfloen

Matning

Sångsvanarna har kommit till Munkagårdsfloen och åkrarna runt omkring. Den 24 februari spred FOF ut några ton vete vid floen. Idag 25/2 är där ca 300 sångsvanar på plats.

Författare:

Datum:2019-02-25

Sida för utskrift