Upptäckar-cirkel - Vilka fåglar kan man hitta i Falkenberg

Kursledare: Leif Daun

Falkenberg är en av Sveriges fågelrikaste kommuner. Naturen i Falkenberg bjuder på orörda urskogar, böljande odlingslandskap, myllrande våtmarker och ett långsträckt havsband. Den stora variationen av naturtyper ger fågelskådaren fantastiska möjligheter att se spännande arter i sin rätta miljö.

Leif Daun bor i Glommen och är en skicklig fågelskådare. Tillsammans med honom får du möta olika fåglar i spännande och rika miljöer i både inland och kustland. 

Inga förkunskaper krävs, men äger du kikare, oömma kläder, fågelintresse och intresse att möta nya människor så är det ett  stort plus.

Falkenbergs ornitologiska förening (FOF) har en lång tradition av fågelcirklar och ledarna har genomgått Studiefrämjandets ämnesutbildningar i ornitologi.   Cirkeln är öppen för alla, men vi förutsätter att du efter genomgången cirkel blir medlem i FOF.
Välkommen med din anmälan! Författare:

Datum:2018-12-06

Sida för utskrift