Pilgrimsfalkarna på silon

Tyvärr verkar det inte bli någon häckning av pilgrimsfalk på silon detta år.

Vi vet att falkarna var på plats under tidig vår och påbörjade häckningsbestyren. Vi en kontroll av bolådan i samband med att webkameran monterades i början av mars hade falkarna gjort en häckningsgrop i gruset. Därefter försvann honan i slutet av mars och var borta i 8 dagar enligt uppgift. Vid denna tid sågs en berguv på silon och det är inte uteslutet att den kan ha tagit honan. I början av april sågs åter hannen och en hona på silon men vi vet inte om det var ”vår” hona. Inga iakttagelser har gjorts de senaste två veckorna som indikerar att någon häckning är på gång.  Vi kan bara avvakta och se tiden an….
Vi får hoppas att någon ny hona så småningom kan attraheras av hannen och gå till häckning men det ser mörkt ut för 2012 tyvärr.

Jörgen Fagerblom/Styrelsen

Författare:

Datum:2012-04-20

Sida för utskrift